Kjøpsbetingelser

  1. Generelt Disse kjøpsbetingelsene regulerer salg og levering av varer fra Cleopatra Mote til kunder. Ved å foreta en bestilling i Nettbutikken aksepterer kunden disse Betingelsene i sin helhet. Betingelsene utgjør en bindende avtale mellom Cleopatra Mote og kunden.

  2. Bestilling og avtaleinngåelse 2.1 Bestillingen anses som et tilbud fra Kjøper til Selger om å kjøpe produktene i Nettbutikken. 2.2 Avtalen anses som inngått når selger har bekreftet bestillingen og sendt en ordrebekreftelse til Kjøper via e-post. Selger forbeholder seg retten til å avvise en bestilling uten å oppgi årsak.

  3. Priser og betaling 3.1 Alle priser i Nettbutikken er oppgitt i den valgte valutaen og inkluderer gjeldende merverdiavgift med mindre annet er oppgitt. 3.2 Betaling for varene skal skje i tråd med betalingsmetodene som tilbys i Nettbutikken. 3.3 Selger forbeholder seg retten til å endre prisene i Nettbutikken uten forvarsel. Eventuelle prisendringer vil ikke påvirke allerede bekreftede bestillinger.

  4. Levering 4.1 Leveringstiden kan variere avhengig av produktet og leveringsdestinasjonen. Selger vil gjøre rimelige anstrengelser for å levere varene innen den angitte leveringstiden, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser som er utenfor deres kontroll. 4.2 Kjøper er ansvarlig for å oppgi riktig leveringsadresse ved bestilling. Selger kan ikke holdes ansvarlig for leveringsfeil på grunn av feilaktige eller ufullstendige adresseopplysninger oppgitt av Kjøper. 4.3 Risikoen for eventuell skade eller tap av varene overføres til Kjøper ved levering.

  5. Angrerett og retur 5.1 Kjøper har rett til å angre på kjøpet innen 14 dager etter mottak av varene. 5.2 Dersom Kjøper benytter seg av angreretten, skal varene returneres i sin opprinnelige tilstand og emballasje, med mindre varene er defekte eller feilsendt. 5.3 Kjøper er ansvarlig for å dekke fraktkostnadene ved retur av varene, med mindre varene er defekte eller feilsendt av Selger. 5.4 Selger refunderer kjøpesummen innen 14 dager etter mottak av de returnerte varene, forutsatt at varene er returnert i henhold til disse Betingelsene.

  6. Feilprising 6.1 Selger forbeholder seg retten til å korrigere eventuelle prisfeil eller feilprising i Nettbutikken. Dersom en vare er feilpriset, vil Selger ta kontakt med Kjøper for å informere om den korrekte prisen før videre behandling av bestillingen. 6.2 Hvis en bestilling allerede er bekreftet og betalt, og det oppdages en feilprising, har Selger rett til å kansellere ordren. Kjøper vil bli informert om kanselleringen og eventuell refusjon vil bli utført.

  7. Personvern og databehandling 7.1 Behandling av personopplysninger følger gjeldende personvernlovgivning og vår personvernerklæring, som er tilgjengelig på Nettbutikkens nettside.

  8. Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.